English

Състезателни инструкции

 

Регата ВАРНА ЧEНЪЛ  КЪП  2017

 

 

Дати:                                                   01 - 04 Юни 2017

 

Организатор:                                      Община Варна 

                                                            с/к Лазур

                                                            Яхт клуб Бавария Яхтс

 

Състезателни Инструкции

 

1.     Правила

1.1  Регатата ще се ръководи от Състезателните правила по ветроходство (2017-2020).

1.2  Ще се прилагат също и следните правила:

- World Sailing OSR (всички гонки ще са по Приложение Б)
- Международните Правила за Предпазване от Сблъскване на море.
- Наредба  No 68 на EAMA за България За оборудване на плавателните съдове.
- Правилата за  IRC/ORC 2017.

- Наредбата за провеждане на регати по ветроходство на БФВ.

1.3  Ако има противоречие между английския и българския текст - английският е с предимство.

1.4  Част 2 на Състезателните Правила по Ветроходство се заменя с Част В на МППСМ когато състезаващите се лодки срещат съдове, които не се състезават.

1.5  В случай, че има противоречие между Обявата за състезание и Състезателната инструкция, Състезателната инструкция има превес.

 

 

2.     Класове

       Лодките ще бъдат разделени в следните класове:

 

                 ORC           

                 IRC            

                 Туристически

 

            Ще бъдат обособени две стартови групи. Раделянето на лодките по под-класове и стартови групи ще се бъде направено според получените заявки и не може да бъде основание за искане за обезщетение.

            Минимум четири лодки са необходими за образуване на под-клас.

 

3.     Съобщения до състезателите

          Съобщенията за състезателите ще бъдат поставяни на Официалното Табло за Съобщения, което ще се намира пред Регатния Офис, находящ се в яхт клуба на ЛЗ Яхтинг. Съобщенията ще бъдат публикувани също и в уебсайта на регатата: http://www.varnachannelcup.com

4.     Промени в Състезателните Инструкции

Всяка промяна в Състезателните Инструкции ще бъде обявявана не по-късно от един час преди влизането ѝ в сила, а всяка промяна в програмата на гонките ще бъде обявявана до 20:00 на предходния ден.

5.     Сигнали на брега:

5.1  Сигналите на брега ще бъдат давани с флагове на сигналната мачта, разположена пред Регатния Офис.

5.2  Когато флаг AP е вдигнат на брега, „една минута" се заменя с „не по-малко от 40 минути" за състезателния сигнал АР.

         Това променя сигнал AP.

 

6.     Програма на гонките:

     Четвъртък 01.06.2017

10:00 - 20:00ч.          Приемане на заявки.

15:00                         Про - Ам гонка

20:00      Коктейл и забавна програма в ресторанта на казиното на хотел Черно море

 Петък 02.06.2017

07:00 - 09:00 ч.   Приемане на заявки.

09:30 ч.                Шкиперска конференция в яхт клуб Бавария яхтс.

11:00 ч.                Гонки         

 

Събота 03.06.2017

10:30 ч Гонки Море - Езеро  през канала под Аспарухов мост.*

* След 18:00 ч. фарватерът ще бъде отворен за кораби и лодките трябва да се пазят чисто от него.

Неделя 04.06.2017

10:00 ч.    Гонки

17.00 ч.    Награждаване на призьорите и закриване на регатата.

 

                  Времената са по местно време: UTC+3.

 

         Организаторът и/или Регатната Комисия си запазват правото да правят промени в програмата в замисимост от метеорологичната обстановка и по непредвидени обстоятелства.

 

6.1.  Предвижда се провеждането на максимум девет гонки, в това число:

-       Две гонки в канала Море - Езеро

 -     седем гонки от тип „Срещу и по вятъра" или триъгълник.

6.2.  Ще се провеждат не повече от 4 гонки на ден.

6.3.  В последния състезателен ден, предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30, освен ако той не е за повторно стартиране на отложена или отзована гонка, чийто първоначален подготвителен сигнал е бил даден преди 15:30.

 

7.     Класен Флаг

         Предупредителен сигнал за Стартова група 1 е флаг ORC (бял флаг с тъкмосини букви ORC).

         Предупредителен сигнал за Стартова група 2 е флаг Mistral (бял флаг с тъмносиня буква М).

 

8.     Състезателно разстояние

Състезателните разстояния са съгласно приложенията към настоящата инструкция.

Знаците са също описани в приложенията.

 

9.     Старт

9.1.  Гонките ще бъдат стартирани съгласно СПВ 26.

9.2.  По време на стартова процедура, лодки чиито предупредителен сигнал не е даден, трябва да се пазят чисто от стартовата зона. [DP]

9.3.  Стартовата линия ще бъде както е описана в приложенията.

9.4.  Двете Стартови групи могат да стартират заедно, при което ще бъдат показани и двата класни флага.

9.5.  Лодка, която стартира по късно от 10 минути за иншорните гонки и 15 минути за каналните гонки, ще бъде регистрирана като нестартирала (DNS). Това променя СПВ A4.1.

9.6.  След обявяване на Единично Отзоваване, Регатната Комисия ще се опитва да съобщава състезателните номера или имената на лодките, които не са стартирали и са разпознати като OCS по УКВ канал 73. Липса или забавяне на съобщението не може да бъде основание за искане за обезщетение. Това променя СПВ 62.1(a).

 

10.  Наказания

10.1. Алтернативно наказание за нарушаване на правила от Част 2 ще бъде Едно Завъртане, включващо един поворот оверщаг и един поворот фордевинд. Това променя СПВ 44.1.

10.2. При неголеми нарушения на Coastal Special Regulations, СПВ 55 и състезателни инструкции, отбелязани с [DP] Протестната комисия може да наложи каквото и да е наказание, по-малко от дисквалификация, или да не наложи наказание, по нейна преценка.

 

11.  Протести и искания за обезщетение

11.1. Като допълнение към изискванията на СПВ 61, протестиращата лодка трябва да информира Регатната Комисия за намерението си да протестира, както и коя е протестираната от нея лодка(и), възможно най-скоро след като финишира или се оттегли от гонката.

11.2. Протестни формуляри се получават от Регатния Офис. Ще се събира такса от 15 EUR за не-обмерни протести/искове за обезщетение и от 350 EUR за обмерни протести. Протестът, заедно с протестната такса трябва да бъдат подадени в Регатния Офис в рамките на протестното време.

11.3. Протестното време е 90 минути след финала на последната лодка за последната гонка за деня. Същото време важи и за подаване на протести от Регатната Комисия и Протестната Комисия, отнасящи се за инциденти, които са наблюдавали по състезателното разстояние, както и за искания за обезщетение Това променя  RRS 61.3 и 62.2.

11.4. Съобщения за подадените протести и искове за обезщетение, страните и свидетелите, както и реда на изслушванията ще бъдат обявени на официалното табло за обяви до 15 минути след изтичане на контролното време за подаване на протести.

12.  Класиране

12.1.               За клас IRC:

За всички гонки резултатите ще бъдат определени по коригирани времена, изчислени по ToT - TCC коефицент. Ще се прилагат правилата на IRC, част 1 и част 2.

12.2.               За клас ORC:

(a)      за иншорните гонки резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите за ToT или ТоТ Triple Number Scoring за иншорни гонки (Low-Medium-Hi).

(b)      за гонките в Канала резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите за ТоD или ToD Triple Number scoring.

 12.3.               За клас Туристически:

Резултатите в гонките ще бъдат определени по времето за изминаване на състезателното разстояние.

 Регатни Резултати:

12.4. Регатните резултати за всички класове ще бъдат определени по минималната точкова система (СПВ A4).

12.5. Решението за начина на класиране, използваните коефиценти (за клас ORC) изключително право на Регатната Комисия и заедно с дължината на състезателното разстояние, компасните посоки на отсечките на състезателното разстояние и скоростите на вятъра, не може да бъдат основание за иск за обезщетение. Това променя правило СПВ 60.1(b).

12.6. Регатата се зачита, ако са проведени най-малко 2 гонки. При провеждане на повече от 4 гонки от резултата ще се изключва една гонка, но ако е проведена само една крайбрежна гонка, резултатът от нея не може да бъде изключван.

13.  Правила за сигурност

13.1. Лодки, които се оттеглят по каквато и да е причина от участие в гонка трябва да уведомят за това Регатната комисия по УКВ канал 73 възможно най-скоро и в писмен вид преди изтичане на протестното време. [DP]

13.2. Всяка употреба на двигател за задвижване на яхтата за спасяване на хора, оказване на помощ, или каквато и да е друга причина, трябва да бъде докладвано на Регатната Комисия по УКВ канал 73 и при пристигане на брега в писмен вид, като се посочат причините за предприетите действия и времената на запалване и спиране на двигателя.. Ако в резултат на действия си лодката не е придобила значително предимство в гонката, Протестната Комисия може може да наложи каквото и да е наказание, по-малко от дисквалификация, или да не наложи наказание, по нейна преценка. [DP]

14.  Замяна на екипаж или екипировка:

14.1 Регатната Комисия може да одобри замяна на екипаж (добавяне на нови членове, замяна или слизане на членове на екипажа) след подадено писмено заявление, направено не по късно от 1 час преди обявения по график старт за първата гонка за съответния ден. [DP]

14.2  Замяна на повредена или изгубена екипировка не се позволява, освен когато замяната е одобрена от Регатната Комисия. Исканията за замяна трябва да бъдат представени пред Регатната Комисия при първа разумна възможност. [DP]          

15.  Проверка и обмер на екипировка:

Лодка или оборудване може да бъде проверявано по всяко време за съответствие с правилата. На вода или след пристигане на брега лодка може да бъде инструктирана от мерител в това число и по УКВ канал 73 да се отправи незабавно за проверка.  

16.  Лодки на Регатната Комисия

16.1. Лодките на Регатната Комисия ще носят флаг RC. Невъзможност на която и да е от тях да носи флага не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това променя СПВ 62.1(a).

16.2. Плавателни съдове използвани от преса, фотографи, снимачни екипи, зрители,  VIP-персони и др. не са под юрисдикцията на Регатната Комисия. Действия на тези лодки не могат да бъдат основание за иск за обезщетение от състезаваща се лодка. Това променя СПВ 60.1(b).

17.     Придружаващи лодки [DP]

Всички придружаващи лодки трябва да се държат чисто от стартовата зона, а след подготвителния сигнал да не се приближават на по-малко от 30 метра от която и да е състезаваща се лодка. Нарушение на тази Инструкция може да доведе до присъждане на наказателни точки на свързаната лодка и/или отстраняването на придружаващите лодка от състезателния полигон за един или повече дни.

18.     Ограничение за изваждане на лодките от водата  (докуване) [DP]

 От 09:00 на 2-ри Юни яхтите не трябва да бъдат вадени от водата, освен за поправяне на повреди, и то само след писмено разрешение от Регатната Комисия.  Докато е извадена от водата за ремонт, почистването и полирането на корпуса под водолинията не се разрешава.

19.  Комуникации

19.1. Радио връзка с Регатната Комисия по време на регатата ще се осъществява по УКВ канал 73. Регатната Комисия може да дублира стартовите сигнали по УКВ канал 73. Невъзможност да осъществи предаването или да го даде точно навреме не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това променя СПВ 62.1(a).

19.2. С изключение на случаите, когато комуникира с Регатната Комисия, докато се състезава, лодка не може да предава или приема каквато и да е информация, която не е свободно достъпна до всички участващи лодки. Това променя СПВ 41. [DP]

20.  Награди:

Ще бъдат връчени награди на класиралите се на първо, второ и трето място във всеки състезателен под-клас.      

 21.  Отговорност

Всички участват в регатата на собствен риск и отговорност. Организаторът, Яхт Клуб Бавария Яхтс, Община Варна, Българска Федерация Ветроходство, IRC, ORC, и всеки друг ангажиран с организацията на Регата ВЕТРИЛА 2017, не носят каквато и да било отговорност за загуби, повреди, контузии, или неудобства, които могат да се случат на хора или материална част, както на брега, така и в морето, като следствие от участие в проявата. Всеки собственик или негов представител приема тези условия като подписва заявката за участие. Насочваме вниманието на състезателите към Правилата на World Sailing, Част първа, основно правило 4: Единствено лодката е отговорна за решението си дали да стартира или да продължи да се състезава.

Регатна Комисия  

Варна Ченъл Къп 2017

 

 

Изображения:

За контакти

Варна 9000

Морска гара

офис ЛЗ яхтинг 1991

Тел: 052 712345

Моб: 088 5099999 Лъчезар Братоев

е-майл bavariayachtsbulgaria@gmail.com

Facebook Facebook