Резултатите от ден първи можете да видите тук

IRC 1_R1

IRC 1_R2

IRC 2_R1

IRC 2_R2

IRC 3_R1

IRC 3_R2

ORC A_R1

ORC A_R2

ORC B_R1

ORC B_R2

ORC C_R1

ORC C_R2

ORC C25_R1

ORC C25_R2

Leave a Reply

Your email address will not be published.