Регата ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП

23 – 26 Май 2019 г.

ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

[DP]означава правило, за което наказаниетое по преценка на Протестната комисия и би могло да бъде по-малко от дисквалификация.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР

Регата се организира отОбщина Варна и яхт клуб БАВАРИЯ ЯХТС със съдействието на ЛЗ яхтинг 1991.

 1. ПРАВИЛА

2.1    Регата ще се ръководи от „Правилата“, както са дефинирани в Състезателните правила по ветроходство 2017-2020 г. (СПВ) на Световното ветроходство (World Sailing).

2.2    Ще се прилагат и следните правила:

–    OSR 2019 – Приложение Б – Крайбрежни гонки.

–    Mеждународните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ).

–    Правила на ORC / IRC  2019 г.

2.3    Предписания на БФВ няма да бъдат в сила.

2.4    Официалният език на проявата е Английски език.

2.5    При противоречие между езиците, ще се налага Английският текст.

2.6    При противоречие между тази Обява и Състезателните инструкции, ще се налагат Състезателните инструкции и техните изменения. Това изменя СПВ 63.7.

 1. [DP] РЕКЛАМА

Ще се прилага Кодексът за реклама на World Sailing, Разпоредба 20. Лодките са длъжни да показват рекламните материали, предоставени от Организатора (стикери за корпуса и флагове).

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КЛАСОВЕ

4.1    Регатата ще се проведе по хандикапните системи ORC и IRC.

4.2    Всички лодки трябва да притежават валидни ORCили IRC сертификати.

4.3    Разделянето на лодките в различниORC и IRCкласове ще се прави от Регатната комисия и не може да бъде основание за иск за обезщетение.

4.4    Минимум четири лодки ще образуват клас.

 1. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

5.1    Такса за участие за лодките, заявени до 23 Май – 10 лв. на член на екипажа.

5.2    Лодките, заявени на 24 Май ще заплащат допълнителна такса за късно заявяване в размер на
€ 15/30лв.

 1. ЗАЯВЯВАНЕ

6.1    Предварителни заявки ще се приемат до 22 Май 2019 г. на е-мейл адрес на организатора –BavariaYachtsBulgaria@gmail.com.

6.2    Подаването на заявки ще се извършва от 10:00 до 19:00 часа на 23-ти Май 2019 г. в Регатния офис.

6.3    Подаване на късни заявки – 07:00 – 08:45 ч на 24 Май.

6.4    При подаването на заявки, освен попълнен формуляр на заявка за участие, всяка лодка трябва да представи:

–    Валидно позволително за плаване на лодката за 2019 г.

–    Валидно свидетелство за компетентност на капитана.

–    Валиден ORC/IRC сертификат за 2019 г. – за всички лодки в класове по ORC или IRC*.

–    Застрахователна полица за целия екипаж – минимален лимит 1000 Евро на човек.

–    Застрахователна полица за отговорност към трети лица – минимален лимит 10 000 Евро.

* Това променя RRS 78.2.

 1. ПРОГРАМА

Четвъртък, 23-ти Май 2019 г.

10:00 – 19:00  Подаване на заявки в Регатния офис

(Яхт клуб Бавария Яхтс – Морска гара гр. Варна);

15:00               Pro-Am Race пред Морска градина Варна;

Петък, 24 Май 2019 г.

7:00-8:45      Подаване на късни заявки в Регатния офис;

9:30               Техническа конференция (в Регатния офис);

11:00               Гонки в залива;

Събота, 25-ти Май 2019 г.

10:00               Гонки през канала;

Неделя, 26-ти Май 2019 г.

10:00               Гонки в залива;

17:00               Награждаванеи закриване на регатата.

Времената на предупредителните сигнали ще бъдат както следва:

Четвъртък      14:55 ч.

Петък              10:55 ч.

          Събота            9:55 ч.

          Неделя              9:55 ч.

 1. [DP] ПРОВЕРКА НА МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ

9.1    Всяка лодка трябва да бъде на разположение за проверка от 12 до 19 часа на 23 Май 2019 г.

9.2    По време на цялата регата, преди и/или след всяка гонка може да се извършват и текущи проверкина лодки, избрани от Регатната комисия.

 

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

         Състезателните инструкции ще бъдат предоставяни при регистрацията.

 

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ

11.1  Състезателните разстояния ще бъдатразположени във Варненския залив и през канала във езерото и ще бъдат показани в Приложение 1 към Състезателните инструкции.

11.2  Състезателните разстояния могат да бъдат променяни по преценка на Главния регатен съдия в зависимост от метеорологични и други условия, което ще се оповестява с изменения на Състезателните инструкции.

 1. КЛАСИРАНЕ

12.1  За ORC класове: класирането ще бъде извършвано с коригирано време както следва:

–    Гонки в залива – по системата „Време за време“ (“Time on Time”);

–    Гонки през канала – по системата „Време за разстояние“ (“Time on Distance”).

12.2  За IRC класове: класирането ще бъде извършвано с коригирано време по системата
„Време за време“ (“Time on Time”).

12.3  При завършени по-малко от 5 гонки, резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки.

12.4  При завършени 5 и повече гонки, резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки, с изключение на нейната най-лоша гонка.

12.5  При завършена само една гонка през канала, нейните точки не могат да се изключват от класирането.

12.6  Коефициентите за различните гонки ще бъдат посочени в Състезателните инструкции.

 1. [DP] ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА

От 09.00 часа на 24 Май 2019 г. до края на регатата лодките не трябва да бъдат изваждани от водата освен с предварително писмено разрешение от Техническата комисия и според условията в него. При изваждане на лодката не се разрешава чистене и полиране на подводната част.

 1. КОМУНИКАЦИИ

14.1  Всички лодки трябва да бъдат имат на борда УКВ радиостанции. По време на регатата постоянна връзка ще се поддържа на канал 73.

14.2  Препоръчва се наличието на мобилни телефони на борда на всеки съд и използването на тракинг raceQs.

 1. НАГРАДИ

15.1  В класове с повече от 4 лодки ще бъдат наградени първите три лодки в крайното класиране.

15.2  В класове от 4 лодки ще бъдат наградени само първите две лодки.

 1. ОТГОВОРНОСТ

16.1.Всички състезатели участват в регатата изцяло на свой риск и отговорност.Виж СПВ 4, Решение за състезаване. Отговорност за непълнолетните членове на екипажа носи шкиперът.

16.2. Организаторът и всяко лице, участващо в организирането и провеждането на регатата няма да носят никаква отговорност за загуби, материални щети, наранявания и/или смърт, които могат да възникнат във връзка с, преди, по време или следучастието в регатата.

16.3. Състезателите са длъжни да спазват СПВ, Обявата за състезанието и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества, стъкмяването (рангоут, такелаж и ветрила), аварийното и спасителна екипировка на лодката, както и обучението и уменията на екипажите. Шкиперите ще носят и отговорност за поведението и облеклото на техните екипажи, представители или гости.

 1. [DP] БЕЗОПАСНОСТ

17.1  Всички лодки са длъжни да имат изправни навигационни светлини, както и да отговарят на изискванията на Морска администрация за съответните маршрути на регатата

17.2  Всички участващи лодки задължително трябва да имат необходимия минимум екипировка за безопасност, според OSR 2019 Appendix B – Inshore races, за чието наличие техните шкипери трябва да подпишат декларация.

Минимална екипировка за безопасност (OSR 2019 – Appendix B – Inshore races)

1 Една здрава кофа с въже и минимална вместимост 9 л.
2 Компас (ръчен се приема).
3 Пожарогасител, ако на борда има електрическа система, двигател или готварска печка
4 Котва
5 Спасителен кръг с плаваща котва.
6 Хвъргало с диаметър на въжето не по-малък от 6mm. 15-25m. дължина, лесно достъпно от кокпита.
7 Здрав и остър нож с кания здраво закрепен и лесно достъпен от палубата и кокпита.
8 Всеки член на екипажа трябва да има: Лична спасителна жилетка, която трябва да бъде оборудвана със свирка, и да е маркирана с името на лодката или с името на този, който я носи. Ако е надувна редовно да се проверява за задържане на въздух.  Освен ако не е посочено друго от класните правила за съответната лодка или от състезателни инструкции, спасителните жилетки трябва да са с най-малка способност за задържане на повърхността 150N осигуряваща на човек в безсъзнание лице над водата и позиция на тялото 45 градуса спрямо водната повърхност.
 1. ПРИСТАВАНЕ

Приставането на лодки по време на регатата е безплатно.

 1. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социалната програма ще се предоставя при подаването на заявка.

 1. TV И МЕДИИ

С подаването на заявки за участие, всички участници предоставят на Организатора завинаги, автоматично и безплатно правата за заснемане, използване и показване, от време на време и по негово усмотрение, на всички филми, фотографии и предавания на живо, филмирани или записани (включително и на цифрови носители), заснети по време на проявата и включващи изображения на състезателите и/или лодките.

 1. ИНФОРМАЦИЯ

www.varnachannelcup.com

Лъчезар Братоев

тел +359 88 5099999

Е-мейл: Bratoev@LZyachting.com

Допълнителна информация:

 • Хидро-метеорологична обстановка;
 • Доставка на провизии, гориво, резервни части и ремонти, приставане – Лице за контакт:

Георги Димитров, тел. +359 88 2925863.

 1. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ

Посочените в тази Обява времена, са по Българското лятно часово време,
(GMT +3 часа).

Организационен комитет

ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *