Георги Паунов – Джони

Георги Паунов – Джони

Chairman of the protest committee
Евгени Мавродиев

Евгени Мавродиев

Chief Judge

Бивш президент на федерацията
Председател на яхт клуб Порт Бургас