Изтегли състезателни инструкции

Или прочети от тук

1. Правила
1.1 Регатата ще се ръководи от правилата, както са дефинирани в Състезателните правила по ветроходство (СПВ) (2017-2020).
1.2 Ще се прилагат също и следните правила:
– Специалните правила на Световно ветроходство за състезания в открито море (OSR 2019 – Appendix B – Inshore races);
– Международните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ)
– Правилата на IRC/ORC 2019.
1.3 Ако има противоречие между английския и българския текст, ще се налага английският текст.
1.4 Когато състезаващите се лодки срещат съдове, които не се състезават, правилата от Част 2 на СПВ се заменя с Част В на МППСМ.
1.5 В случай на противоречие между Обявата за състезанието и Състезателните инструкции, ще се налагат Състезателните инструкции.

2. Класове
Лодките ще бъдат разделени в следните класове:

ORC
IRC

Ще има две стартови групи. Разпределението на лодките в под-класове и стартови групи ще се бъде направено според получените заявки и не може да бъде основание за иск за обезщетение.
За образуване на под-клас са необходими най-малко четири лодки.

3. Съобщения за състезателите
Съобщенията за състезателите ще бъдат поставяни на Официалното табло за съобщения, което ще се намира пред Регатния Офис, разположен в яхт клуба на ЛЗ Яхтинг. Съобщенията ще бъдат публикувани също и в уебсайта на регатата: http://www.varnachannelcup.com и фейсбук страницата:
https://www.facebook.com/Регата-Варна-Ченъл-Къп-regatta-Varna-Channel-Cup-899242946774441/

4. Промени в Състезателните инструкции
Всяка промяна в Състезателните инструкции ще бъде обявявана не по-късно от един час преди да влезе в сила, а всяка промяна в програмата на гонките ще бъде обявявана до 20:00 на деня преди да влезе в сила.

5. Сигнали на брега:
5.1 Сигналите на брега ще бъдат показвани с флагове на сигналната мачта, разположена пред Регатния Офис.
5.2 Когато флаг AP е вдигнат на брега, „една минута“ се заменя с „не по-малко от 40 минути“ в състезателния сигнал АР.

6. Програма на гонките:
6.1 Времената на първия предупредителен сигнал за деня ще бъдат както следва:
Четвъртък 23.05.2019

10:00 – 20:00ч. Приемане на заявки.
15:00 Про – Ам гонка
20:00 Коктейл и забавна програма в ресторанта на казиното на хотел Черно море

Петък 24.05.2019

07:00 – 09:00 ч. Приемане на късни заявки.
09:30 ч. Шкиперска конференция в яхт клуб Яхти Бавария.
11:00 ч. Гонки тип „Срещу и по вятъра“ пред Морската градина

Събота 25.05.2019

11:00 ч. Гонки Море – Езеро през канала под Аспарухов мост.*
* След 18:00 ч. фарватерът ще бъде отворен за кораби и лодките трябва да се пазят чисто от него.

Неделя 03.06.2019

10:00 ч. Гонки тип „Триъгълник“ пред Морската градина
18.00 ч. Награждаване на победителите и коктейл за закриване на регатата.

Времената са по местно време: UTC+3.
Организаторът и/или Регатната Комисия си запазват правото да правят промени в програмата в зависимост от метеорологичната обстановка и/или други непредвидени обстоятелства.
6.2 Предвижда се провеждането на максимум девет гонки, в това число:
– Две гонки през канала Море – Езеро
– Седем гонки от тип „Срещу и по вятъра“ или „Триъгълник“.
6.3 Ще се провеждат не повече от 4 гонки на ден.
6.4 В последния състезателен ден, предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30 ч., освен ако той не е за повторно стартиране на отложена или отзована гонка, чийто първоначален подготвителен сигнал е бил даден преди 15:30. Ако стартът на Стартова група 1 бъде отложен за след 15:30 ч., тази СИ 6.4 няма да важи за Стартова група 2

7. Класен Флаг
Предупредителен сигнал за Стартова група 1 ще бъде флагът на ORC (бял флаг с тъкмосини букви ORC).
Предупредителен сигнал за Стартова група 2 ще бъде флагът на клас Mistral (бял флаг с тъмносиня буква М).

8. Състезателни разстояния и знаци
8.1 Състезателните разстояния са показани в приложенията към настоящите инструкции.
8.2 Знаците са също описани там.

9. Старт и Финал
9.1 Гонките ще бъдат стартирани съгласно СПВ 26.
9.2 По време на стартова процедура, лодки чиито предупредителен сигнал не е даден, трябва да се пазят чисто от стартовата зона. [DP]
9.3 Стартовата и финалната линии ще бъдат както са описани в приложенията.
9.4 Ако двете стартови групи ще стартират заедно, ще бъдат показвани и двата класни флага.
9.5 Лодка, която стартира по късно от 10 минути за иншорните гонки и 15 минути за каналните гонки, ще бъде класирана като нестартирала (DNS) без изслушване. Това изменя СПВ A4 и А5
9.6 След обявяване на единично отзоваване, Регатната Комисия ще се опитва да съобщава по УКВ канал 73 състезателните номерата или имената на лодките, които не са стартирали и са разпознати като OCS. Липса или забавяне на съобщението не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това изменя СПВ 62.1(a).

10 Наказания
10.1 СПВ 44.1 е изменено така, че наказанието от две завъртания е заменено с едно завъртане (един поворот оверщаг и един поворот фордевинд).
10.2 При несъществени нарушения на Специалните разпоредби на Световно ветроходство (OSR), СПВ 55 и състезателни инструкции, отбелязани с DP, по своя преценка Протестната комисия може да наложи всякакво наказание, по-малко от дисквалификация, или изобщо да не наложи наказание.

11. Протести и искове за обезщетение
11.1 В допълнение към изискванията на СПВ 61, протестиращата лодка трябва да уведоми Регатната комисия за намерението си да протестира и коя е протестираната от нея лодка(и), възможно най-скоро след като финишира или се оттегли от гонката.
11.2 Протестни формуляри се получават от Регатния Офис. Ще се събира такса от 15 EUR за не-обмерни протести/искове за обезщетение и от 150 EUR за обмерни протести. Протестът, заедно с протестната такса трябва да бъдат подадени в Регатния Офис в рамките на протестното време. Изискването за протестна такса не се отнася за протести/искове за обезщетение, подадени от Регатната, Техническата и Протестната комисии.
11.3 Краят на протестното време е 90 минути след финала на последната лодка за последната гонка за деня или след като Регатната комисия е сигнализирала края на гонките за деня, което от двете е по-късно. Същият край важи и за подаване на протести/искове за обезщетение от Регатната, Техническата или Протестната Комисия, отнасящи се за инциденти, наблюдавани по състезателното разстояние. Това изменя RRS 61.3 и 62.2.
11.4 Съобщения за протести от Регатната, Техническата или Протестната Комисия ще бъдат поставяни на Официалното табло за съобщения за уведомяване на лодките според СПВ 61.1(b).
11.5 Съобщения, уведомяващи състезателите за изслушвания в които те са страни или са посочени като свидетели ще бъдат поставяни на Официалното табло за съобщения до 15 минути след изтичане на протестното време.

12. Класиране

Класиране в гонка
12.1 За клас IRC:
За всички гонки резултатите ще бъдат определени по коригирани времена, изчислени с коефицента TCC за ToT (Време за време). (Състезателното време се умножава по коефициента ТСС на всяка лодка в клас IRC). За клас IRC ще се прилагат правилата на IRC, част 1 и 2.
12.2 За клас ORC:
(a) за прибрежните гонки резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите за ToT или Тройното число за ТоТ за прибрежни гонки (Слаб-Среден-Силен вятър).
(b) за гонките през Канала резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите за ТоD (време за разстояние) или Тройното число за ToD (Слаб-Среден-Силен вятър).

Регатни Резултати:
12.3 Регатните резултати за всички класове ще бъдат определени по минималната точкова система (СПВ A4).
12.4 Решението за начина на класиране и коефицентите, използвани за клас ORC е по изключителното усмотрение на Регатната Комисия и заедно с дължината на състезателното разстояние, компасните посоки на неговите и скоростите на вятъра, не може да бъдат основание за иск за обезщетение. Това изменя правила СПВ 60.1(b) и 62.1(а).
12.5 Регатата се зачита, ако са проведени най-малко 2 гонки. При провеждане на повече от 4 гонки от резултата ще се изключва една гонка, но ако е проведена само една гонка през канала, резултатът от нея не може да бъде изключван.

13. Правила за безопасност
13.1 Лодки, които се оттеглят от участие в гонка по каквато и да е причина трябва да уведомят за това Регатната комисия по УКВ канал 73 възможно най-скоро и в писмен вид преди изтичане на протестното време. DP
13.2 Всяка употреба на двигател за придвижване при спасяване на хора, оказване на помощ, или по всякаква друга причина, трябва да бъде докладвано на Регатната Комисия по УКВ канал 73 и при пристигане на брега в писмен вид, като се посочат причините за предприетите действия и времената на запалване и спиране на двигателя.. Ако в резултат на действия си лодката не е придобила значително предимство в гонката, по своя преценка Протестната Комисия може може да наложи всякакво наказание, по-малко от дисквалификация, или изобщо да не наложи наказание. DP

14. Замяна на екипаж или екипировка
14.1 Регатната Комисия може да одобри промени в екипаж (добавяне на нови членове на екипажа, тяхна замяна или намаляване на броя) поискано писмено от шкипера, не по—късно от 1 час преди обявения по график предупредителен сигнал за първата гонка за съответния ден. [DP]
14.2 Замяна на повредена или изгубена екипировка не се позволява без одобрение от Регатната комисия. Исканията за замяна трябва да бъдат представени пред Регатната Комисия при първа разумна възможност. [DP]

15. Проверка и обмер на екипировка
Лодка или екипировка може да бъде проверявана за съответствие с класните правила и Състезателните инструкции по всяко време. На вода или след пристигане на брега лодка може да бъде инструктирана от Техническата комисия по УКВ канал 73 да се отправи незабавно за проверка.

16. Лодки на Регатната Комисия
16.1 Лодките на Регатната Комисия ще носят флаг RC. Невъзможност на която и да е от тях да носи флага не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това променя СПВ 62.1(a).
16.2 Плавателни съдове, използвани от преса, фотографи, снимачни екипи, зрители, VIP-личности и др. не са под юрисдикцията на Регатната Комисия. Действия на тези лодки не могат да бъдат основание за иск за обезщетение от състезаваща се лодка. Това променя СПВ 60.1(b).

17. Придружаващи лодки [DP]
Всички придружаващи лодки трябва да се държат чисто от стартовата зона, а след подготвителния сигнал да не се приближават на по-малко от 30 метра от която и да е състезаваща се лодка. Нарушение на тази Инструкция може да доведе до действия по СПВ 60.3(d) и 64.4, включително присъждане на наказателни точки на свързаната лодка и/или отстраняването на придружаващата лодка от състезателния полигон за един или повече дни.

18. Ограничение за изваждане на лодките от водата (докуване)
От 09:00 на 24 Май яхтите не трябва да бъдат вадени от водата, освен за поправяне на повреди и то само след писмено разрешение от Регатната Комисия. Докато е извадена от водата за ремонт, почистването и полирането на корпуса под водолинията не се разрешава. [DP]

19. Комуникации
19.1 Радио връзката с Регатната комисия по време на регатата ще се осъществява по УКВ канал 73. Регатната комисия може да дублира по УКВ канал 73 състезателните сигнали .(включително обратното броене преди старта). Невъзможност да осъществи предаването или да го даде точно навреме не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това изменя СПВ 62.1(a).
19.2 С изключение на случаите, когато комуникира с Регатната Комисия, докато се състезава, лодка не може да предава или приема каквато и да е информация, която не е свободно достъпна до всички участващи лодки. Това променя СПВ 41. [DP]

20. Награди:
Ще бъдат връчени награди на класиралите се на първо, второ и трето място във крайното класиране във всеки състезателен под-клас.

21. Отговорност
Всички участват в регатата на собствен риск и отговорност. Организаторът, Яхт Клуб Яхти Бавария, Община Варна, Българска Федерация Ветроходство, IRC, ORC, и всеки друг свързан с организацията на регата Варна Ченъл Къп 2018, не носят никаква отговорност за загуби, повреди, смърт, контузии или неудобства, които могат да се случат на хора или материална част, както на брега, така и в морето, като следствие от участие в проявата. Всеки собственик или негов представител приема тези условия като подписва заявката за участие. Насочваме вниманието на състезателите към Правилата на Световно ветроходство, Част първа, Основно правило 4: Единствено лодката е отговорна за решението си дали да стартира или да продължи да се състезава.

Регатна Комисия
Варна Ченъл Къп 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *