Подаване на заявки в Регатния офис (Яхт клуб Бавария Яхтс – Морска гара гр. Варна);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *