ПАРТИ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА РЕГАТА ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2022

ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА РЕГАТА ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2022 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС, 22.05.2022 ОТ 20:00Ч В ЗАВЕДЕНИЕ “OSCAR FOOD AND COCKTAILS” НА АДРЕС УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 40.

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ, ИМА ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ОТ КРЪГОВОТО НА МОРСКА ГАРА В 19:10 И 19:40Ч.

 

Обява за регата ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2023

Документ за сваляне – BG-NOR-Varna-Channel-Cup-2023

                Регата ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 8 – 11 Юни 2023 г.

ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

[DP] означава правило, за което наказанието е по преценка на Протестната комисия и би могло да

бъде по-малко от дисквалификация.

 1. ОРГАНИЗАТОР

  Регата се организира от Община Варна и яхт клуб ЛЗ яхтинг 1991 със съдействието на хотел- казино Черно море и ConForma;

 2. ПРАВИЛА
 1. 2.1  Регата ще се ръководи от „Правилата“, както са дефинирани в Състезателните правила по

  ветроходство (СПВ) на Световното ветроходство (World Sailing).

 2. 2.2  Ще се прилагат и следните правила:
  • –  OSR 2022 – 2023 – Приложение В – Крайбрежни гонки.
  • –  Mеждународните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ).
  • –  Правила на ORC / IRC 2023 г.
  • –  Правила за провеждане на регати с килови яхти на Българската Ветроходна Асоциация.
 3. 2.3  Официалният език на проявата е Английски език.
 4. 2.4  При противоречие между езиците, ще се налага Английският текст.
 5. 2.5  При противоречие между тази Обява и Състезателните инструкции, ще се налагат

  Състезателните инструкции и техните изменения. Това изменя СПВ 63.7.

 6. 2.6  Ще бъде използвано правилото за развитие на Световното Ветроходство DR21-01 за алтернативни наказания при фалш старт. Детайлите ще бъдат уточнени в Състезателните

  инструкции.

 1. [DP] РЕКЛАМА

  Ще се прилага Кодексът за реклама на World Sailing, Разпоредба 20. Лодките са длъжни да показват рекламните материали, предоставени от Организатора (стикери за корпуса и флагове).

 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КЛАСОВЕ
 1. 4.1  Регатата ще се проведе по хандикапните системи ORC и IRC.
 2. 4.2  Всички лодки трябва да притежават валидни ORC или IRC сертификати.
 3. 4.3  Разделянето на лодките в различни ORC и IRC класове ще се прави от Регатната комисия и не

  може да бъде основание за иск за обезщетение.

 4. 4.4  Минимум пет лодки ще образуват клас.

5. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 1. 5.1  Такса за участие за лодките, заявени до 31 Май – 20 лв. на член на екипажа.
 2. 5.2  Лодките, заявени след 31 Май ще заплащат допълнителна такса за късно заявяване в размер

  на € 20/40лв.

 3. 5.3  Банкови детайли на регатата:
  Яхт клуб ЛЗ яхтинг 1991
  IBAN: BG08BUIN95611000235168 Валута: BGN

  Банка: Алианц банк АД

6. ЗАЯВЯВАНЕ

6.1 Предварителни заявки ще се приемат до 7 Юни 2022 г. чрез попълване на формата -https://forms.gle/LMHN3udWENDT5f6V9 или на е-мейл адрес на организатора – YachtClub@LZyachting.com.

page1image12133728 page1image12132896 page1image12135600

 1. 6.2  Подаването на заявки ще се извършва от 10:00 до 19:00 часа на – 8 Юни 2022 г. в Регатния офис.
 2. 6.3  Подаване на късни заявки – 08:00 – 08:55 ч на 9 Юни.
 3. 6.4  При подаването на заявки, освен попълнен формуляр на заявка за участие, всяка лодка трябва

да представи:

 • –  Валидно позволително за плаване на лодката за 2023 г.
 • –  Валидно свидетелство за компетентност на капитана.
 • –  Валиден ORC/IRC сертификат за 2023 г. – за всички лодки в класове по ORC или IRC*.
 • –  Застрахователна полица за целия екипаж – минимален лимит 1000 Евро на човек.
 • –  Застрахователна полица за отговорност към трети лица – минимален лимит 10 000 Евро.

  * Това променя RRS 78.2.

8. ПРОГРАМА

Четвъртък, 8 Юни 2023 г.
10:00 – 19:00 Подаване на заявки в Регатния офис

(ЛЗ яхтинг 1991 – Морска гара гр. Варна); 15:00 Pro-Am Race пред Морска градина Варна;

Петък, 9 Юни 2023 г.
8:00-8:55 Подаване на късни заявки в Регатния офис; 9:30 Техническа конференция;
11:00 Гонки в залива;

Събота, 10 Юни 2023 г.
10:00 – 19:00 Гонки през канала;

Неделя, 11 Юни 2023 г.

10:00 Гонки в залива;
Възможно най-скоро – Награждаване и закриване на регатата.

9. [DP] ПРОВЕРКА НА МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ

 1. 9.1  Всяка лодка трябва да бъде на разположение за проверка от 10 до 19 часа на 1 Юни 2023 г.
 2. 9.2  По време на цялата регата, преди и/или след всяка гонка може да се извършват и текущи

  проверки на лодки, избрани от Регатната комисия.

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

  Състезателните инструкции ще бъдат предоставяни при регистрацията.

 2. СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ
 1. 11.1  Състезателните разстояния ще бъдат разположени във Варненския залив и през канала във езерото и ще бъдат показани в Приложение 1 към Състезателните инструкции.
 2. 11.2  Състезателните разстояния могат да бъдат променяни по преценка на Главния регатен съдия в зависимост от метеорологични и други условия, което ще се оповестява с изменения на Състезателните инструкции.

12. КЛАСИРАНЕ

12.1.1 За ORC класове: класирането ще бъде извършвано с коригирано време както следва:

 • –  Гонки в залива – изчислени по системата „крива на ефективноста“ (PCS);
 • –  Гонки през канала – по системата „Време за разстояние“ (“Time on Distance”) във всичките

page2image12365392

му разновидности.

2

12.1.2 За IRC класове: класирането ще бъде извършвано с коригирано време по системата „Време за време“ (“Time on Time”).

 1. 12.2  Решението за метода за класиране и параметрите на гонката е единствено на Регатния офицер. Това включва – дължината и посоката на дистанцията, определянето стойностите на вятъра – посока и сила. Тези решения не може да бъдат основание за иск за обезщетение. Това променя правило 60.1(б) от СПВ.
 2. 12.3  При завършени по-малко от 5 гонки, резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки.
 3. 12.4  Призавършени5иповечегонки,резултатътналодкатаврегататащебъдеравеннасбораот нейните точки във всички гонки, с изключение на нейната най-лоша гонка.
 4. 12.5  При завършена само една гонка през канала, нейните точки не могат да се изключват от класирането.
 5. 12.6  Коефициентите за различните гонки ще бъдат посочени в Състезателните инструкции.
 1. [DP] ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА

  От 09.00 часа на 9 Юни 2022 г. до края на регатата лодките не трябва да бъдат изваждани от водата освен с предварително писмено разрешение от Техническата комисия и според условията в него. При изваждане на лодката не се разрешава чистене и полиране на подводната част.

 2. КОМУНИКАЦИИ
 1. 14.1  Всички лодки трябва да бъдат имат на борда УКВ радиостанции. По време на регатата постоянна връзка ще се поддържа на канал 73.
 2. 14.2  Препоръчва се наличието на мобилни телефони на борда на всеки съд и използването на тракинг raceQs.
 1. НАГРАДИ

  Ще бъдат наградени първите три лодки в крайното класиране.

 2. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Всички състезатели участват в регатата изцяло на свой риск и отговорност. Виж СПВ 3, Решение за състезаване. Отговорност за непълнолетните членове на екипажа носи шкиперът. 16.2. Организаторът и всяко лице, участващо в организирането и провеждането на регатата няма да

носят никаква отговорност за загуби, материални щети, наранявания и/или смърт, които могат

да възникнат във връзка с, преди, по време или след участието в регатата.
16.3. Състезателите са длъжни да спазват СПВ, Обявата за състезанието и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества, стъкмяването (рангоут, такелаж и ветрила), аварийното и спасителна екипировка на лодката, както и обучението и уменията на екипажите. Шкиперите ще носят и отговорност за

поведението и облеклото на техните екипажи, представители или гости.

17. [DP] БЕЗОПАСНОСТ

 1. 17.1  Всички лодки са длъжни да имат изправни навигационни светлини, както и да отговарят на изискванията на Морска администрация за съответните маршрути на регатата
 2. 17.2  Всичкиучастващилодкизадължителнотрябвадаиматнеобходимияминимумекипировказа безопасност, според OSR 2022-2023 Appendix B – Inshore races, за чието наличие техните шкипери трябва да подпишат декларация.

3

Минимална екипировка за безопасност (OSR 2022-2023 – Appendix B – Inshore races)

page4image12524864

1 2

 1. 3  Пожарогасител, ако на борда има електрическа система, двигател или готварска печка
 2. 4  Котва
 3. 5  Спасителен кръг с плаваща котва.
 4. 6  Хвъргало с диаметър на въжето не по-малък от 6mm. 15-25m. дължина, лесно достъпно от кокпита.
 5. 7  Здрав и остър нож с кания здраво закрепен и лесно достъпен от палубата и кокпита.

8

 1. ПРИСТАВАНЕ

  Приставането на лодки по време на регатата е безплатно.

 2. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

  Социалната програма ще се предоставя при подаването на заявка.

 3. TV И МЕДИИ

  С подаването на заявки за участие, всички участници предоставят на Организатора завинаги, автоматично и безплатно правата за заснемане, използване и показване, от време на време и по негово усмотрение, на всички филми, фотографии и предавания на живо, филмирани или записани (включително и на цифрови носители), заснети по време на проявата и включващи изображения на състезателите и/или лодките.

 4. ИНФОРМАЦИЯ

  www.varnachannelcup.com

  Лъчезар Братоев
  тел +359 88 5099999
  Е-мейл: Bratoev@LZyachting.com

  Допълнителна информация:

  • Хидро-метеорологична обстановка;
  • Доставка на провизии, гориво, резервни части и ремонти, приставане – Лице за контакт:

   Георги Димитров, тел. +359 888 263169.

 5. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ

  Посочените в тази Обява времена, са по Българското лятно часово време, (GMT +3 часа).

  Организационен комитет ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2023 г.

Една здрава кофа с въже и минимална вместимост 9 л. Компас (ръчен се приема).

page4image12525072page4image12525280page4image12525488page4image12525696page4image12525904page4image12526112

Всеки член на екипажа трябва да има: Лична спасителна жилетка, която трябва да бъде оборудвана със свирка, и да е маркирана с името на лодката или с името на този, който я носи. Ако е надувна редовно да се проверява за задържане на въздух. Освен ако не е посочено друго от класните правила за съответната лодка или от състезателни инструкции, спасителните жилетки трябва да са с най-малка способност за задържане на повърхността 150N осигуряваща на човек в безсъзнание лице над водата и позиция на тялото 45 градуса спрямо водната повърхност.

page4image12527152 page4image12527360

4

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ № 2 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Финална линия Заменете текста с посочения по-долу:
1. За бързите лодки – между син флаг на съда на Регатната комисия на левия край и близката страна на надувна ЖЪЛТА веха на десния край.
2. За бавните лодки – между син флаг на съда на Регатната комисия на левия край и близката страна на надувна ЧЕРВЕНА веха на десния край.
Дата: 25 / 5 / 2019
Време на поставяне: 19:00 hrs Главен регатен съдия:
(E. Maвродиев)