Обява за регата ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2022

Документ за сваляне – BG-NOR-Varna-Channel-Cup-2022

 

Регата ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП

21 – 24 Май 2022 г.

 

ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

 

[DP] означава правило, за което наказанието е по преценка на Протестната комисия и би могло да бъде по-малко от дисквалификация.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР

Регата се организира от Община Варна и яхт клуб ЛЗ яхтинг 1991, хотел-казино Черно море и ConForma;

 

 1. ПРАВИЛА

2.1    Регата ще се ръководи от „Правилата“, както са дефинирани в Състезателните правила по ветроходство  (СПВ) на Световното ветроходство (World Sailing).

2.2    Ще се прилагат и следните правила:

–    OSR 2022 – Приложение Б – Крайбрежни гонки.

–    Mеждународните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ).

–    Правила на ORC / IRC  2022 г.

2.3    Официалният език на проявата е Английски език.

2.4    При противоречие между езиците, ще се налага Английският текст.

2.5    При противоречие между тази Обява и Състезателните инструкции, ще се налагат Състезателните инструкции и техните изменения. Това изменя СПВ 63.7.

 

 1. [DP] РЕКЛАМА

Ще се прилага Кодексът за реклама на World Sailing, Разпоредба 20. Лодките са длъжни да показват рекламните материали, предоставени от Организатора (стикери за корпуса и флагове).

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КЛАСОВЕ

4.1    Регатата ще се проведе по хандикапните системи ORC и IRC.

4.2    Всички лодки трябва да притежават валидни ORC или IRC сертификати.

4.3    Разделянето на лодките в различни ORC и IRC класове ще се прави от Регатната комисия и не може да бъде основание за иск за обезщетение.

4.4    Минимум пет лодки ще образуват клас.

 

 1. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

5.1    Такса за участие за лодките, заявени до 22 Май – 10 лв. на член на екипажа.

5.2    Лодките, заявени на 22 Май ще заплащат допълнителна такса за късно заявяване в размер на
€ 15/30лв.

 

 1. ЗАЯВЯВАНЕ

6.1    Предварителни заявки ще се приемат до 20 Май 2022 г. на е-мейл адрес на организатора –YachtClub@LZyachting.com.

6.2    Подаването на заявки ще се извършва от 10:00 до 19:00 часа на 21-ти Май 2022 г. в Регатния офис.

6.3    Подаване на късни заявки – 08:00 – 08:55 ч Неделя 22 Май.

6.4    При подаването на заявки, освен попълнен формуляр на заявка за участие, всяка лодка трябва да представи:

–    Валидно позволително за плаване на лодката за 2022 г.

–    Валидно свидетелство за компетентност на капитана.

–    Валиден ORC/IRC сертификат за 2022 г. – за всички лодки в класове по ORC или IRC*.

–    Застрахователна полица за целия екипаж – минимален лимит 1000 Евро на човек.

–    Застрахователна полица за отговорност към трети лица – минимален лимит 10 000 Евро.

* Това променя RRS 78.2.

 

 1. ПРОГРАМА

 

Събота, 21-ви Май 2022 г.

10:00 – 19:00  Подаване на заявки в Регатния офис

(ЛЗ яхтинг 1991 – Морска гара гр. Варна);

15:00               Pro-Am Race пред Морска градина Варна;

 

Неделя, 22 Май 2022 г.

8:00-8:55      Подаване на късни заявки в Регатния офис;

9:30               Техническа конференция;

11:00               Гонки през канала;

 

Понеделник, 23-ти Май 2022 г.

10:00 – 19:00  Гонки;

 

Вторник, 24-ти Май 2022 г. /почивен ден за цялата държава/

10:00               Гонки в залива;

17:00               Награждаване и закриване на регатата.

 

 

 1. [DP] ПРОВЕРКА НА МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ

9.1    Всяка лодка трябва да бъде на разположение за проверка от 10 до 19 часа на 21 Май 2022 г.

9.2    По време на цялата регата, преди и/или след всяка гонка може да се извършват и текущи проверки на лодки, избрани от Регатната комисия.

 

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

         Състезателните инструкции ще бъдат предоставяни при регистрацията.

 

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ РАЗСТОЯНИЯ

11.1  Състезателните разстояния ще бъдат разположени във Варненския залив и през канала във езерото и ще бъдат показани в Приложение 1 към Състезателните инструкции.

11.2  Състезателните разстояния могат да бъдат променяни по преценка на Главния регатен съдия в зависимост от метеорологични и други условия, което ще се оповестява с изменения на Състезателните инструкции.

 

 1. КЛАСИРАНЕ

12.1.1  За ORC класове: класирането ще бъде извършвано с коригирано време както следва:

–    Гонки в залива – изчислени по системата „крива на ефективноста“ (PCS);

–    Гонки през канала – по системата „Време за разстояние“ (“Time on Distance”) във всичките му разновидности.

12.1.2  За IRC класове: класирането ще бъде извършвано с коригирано време по системата
„Време за време“ (“Time on Time”).

 

12.2   Решението за метода за класиране и параметрите на гонката е единствено на Регатния офицер. Това включва – дължината и посоката на дистанцията, определянето стойностите на вятъра – посока и сила. Тези решения не може да бъдат основание за иск за обезщетение. Това променя правило 60.1(б) от СПВ.

12.3  При завършени по-малко от 5 гонки, резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки.

12.4  При завършени 5 и повече гонки, резултатът на лодката в регатата ще бъде равен на сбора от нейните точки във всички гонки, с изключение на нейната най-лоша гонка.

12.5  При завършена само една гонка през канала, нейните точки не могат да се изключват от класирането.

12.6  Коефициентите за различните гонки ще бъдат посочени в Състезателните инструкции.

 

 

 1. [DP] ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ВОДАТА

От 09.00 часа на 22 Май 2022 г. до края на регатата лодките не трябва да бъдат изваждани от водата освен с предварително писмено разрешение от Техническата комисия и според условията в него. При изваждане на лодката не се разрешава чистене и полиране на подводната част.

 

 1. КОМУНИКАЦИИ

14.1  Всички лодки трябва да бъдат имат на борда УКВ радиостанции. По време на регатата постоянна връзка ще се поддържа на канал 73.

14.2  Препоръчва се наличието на мобилни телефони на борда на всеки съд и използването на тракинг raceQs.

 

 1. НАГРАДИ

Ще бъдат наградени първите три лодки в крайното класиране.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Всички състезатели участват в регатата изцяло на свой риск и отговорност. Виж СПВ 3, Решение за състезаване. Отговорност за непълнолетните членове на екипажа носи шкиперът.

16.2. Организаторът и всяко лице, участващо в организирането и провеждането на регатата няма да носят никаква отговорност за загуби, материални щети, наранявания и/или смърт, които могат да възникнат във връзка с, преди, по време или след участието в регатата.

16.3. Състезателите са длъжни да спазват СПВ, Обявата за състезанието и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества, стъкмяването (рангоут, такелаж и ветрила), аварийното и спасителна екипировка на лодката, както и обучението и уменията на екипажите. Шкиперите ще носят и отговорност за поведението и облеклото на техните екипажи, представители или гости.

 

 1. [DP] БЕЗОПАСНОСТ

17.1  Всички лодки са длъжни да имат изправни навигационни светлини, както и да отговарят на изискванията на Морска администрация за съответните маршрути на регатата

17.2  Всички участващи лодки задължително трябва да имат необходимия минимум екипировка за безопасност, според OSR 2022 Appendix B – Inshore races, за чието наличие техните шкипери трябва да подпишат декларация.

 

Минимална екипировка за безопасност (OSR 2022 – Appendix B – Inshore races)

1 Една здрава кофа с въже и минимална вместимост 9 л.
2 Компас (ръчен се приема).
3 Пожарогасител, ако на борда има електрическа система, двигател или готварска печка
4 Котва
5 Спасителен кръг с плаваща котва.
6 Хвъргало с диаметър на въжето не по-малък от 6mm. 15-25m. дължина, лесно достъпно от кокпита.
7 Здрав и остър нож с кания здраво закрепен и лесно достъпен от палубата и кокпита.
8 Всеки член на екипажа трябва да има: Лична спасителна жилетка, която трябва да бъде оборудвана със свирка, и да е маркирана с името на лодката или с името на този, който я носи. Ако е надувна редовно да се проверява за задържане на въздух.  Освен ако не е посочено друго от класните правила за съответната лодка или от състезателни инструкции, спасителните жилетки трябва да са с най-малка способност за задържане на повърхността 150N осигуряваща на човек в безсъзнание лице над водата и позиция на тялото 45 градуса спрямо водната повърхност.

 

 1. ПРИСТАВАНЕ

Приставането на лодки по време на регатата е безплатно.

 

 1. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Социалната програма ще се предоставя при подаването на заявка.

 

 1. TV И МЕДИИ

С подаването на заявки за участие, всички участници предоставят на Организатора завинаги, автоматично и безплатно правата за заснемане, използване и показване, от време на време и по негово усмотрение, на всички филми, фотографии и предавания на живо, филмирани или записани (включително и на цифрови носители), заснети по време на проявата и включващи изображения на състезателите и/или лодките.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ

 

www.varnachannelcup.com

 

Лъчезар Братоев

тел +359 88 5099999

Е-мейл: Bratoev@LZyachting.com

 

Допълнителна информация:

 • Хидро-метеорологична обстановка;
 • Доставка на провизии, гориво, резервни части и ремонти, приставане – Лице за контакт:

Георги Димитров, тел. +359 888 263169.

 

 1. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ

Посочените в тази Обява времена, са по Българското лятно часово време,
(GMT +3 часа).

 

 

Организационен комитет

ВАРНА ЧЕНЪЛ КЪП 2022 г.

Състезателни инструкции 2021

SI 2021 (BUL) линк за сваляне на файл

               

Регата ВАРНА ЧEНЪЛ  КЪП  2021

Дати:

Организатор: 

 

 

 

Град:

Държава:

21 –  24 Май 2021

Община Варна

Яхт клуб ЛЗ яхтинг 1991

„Ултрамарин“  СКВ

Варна

България

Спонсори:  „КонФорма“  и хотел и казино „Черно море“

Състезателни инструкции

1.         Правила

1.1 Регатата ще се ръководи от правилата, както са дефинирани в Състезателните правила по ветроходство (СПВ)

1.2       Ще се прилагат също и следните правила:

– Специалните  правила на Световно ветроходство за състезания в открито море (OSR

2021 – Appendix B – Inshore races) – Приложение 1;

– Международните правила за предпазване от сблъскване на море (МППСМ) Правилата на IRC/ORC 2021.

1.3       Ако има противоречие между английския и българския текст, ще се налага английският текст.

1.4       Когато състезаващите се лодки срещат съдове, които не се състезават, правилата от Част 2 на СПВ се заменя с Част В на МППСМ.

1.5 В случай на противоречие между Обявата за състезанието и Състезателните инструкции, ще се налагат Състезателните инструкции.

2.         Класове

Лодките ще бъдат разделени в следните класове:

ORC

IRC

Ще има две стартови групи. Разпределението на лодките в дивизии и стартови групи ще се бъде направено според получените заявки и не може да бъде основание за иск за обезщетение или протест.

За образуване на под-клас са необходими най-малко пет лодки.

3.         Съобщения за състезателите

Съобщенията за състезателите ще бъдат поставяни на Официалното табло за съобщения, което ще се намира пред Регатния Офис, разположен в яхт клуб ЛЗ Яхтинг 1991. Съобщенията ще бъдат публикувани също и в уебсайта на регатата: http:// www.varnachannelcup.com и фейсбук страницата и Вайбър по възможност.

4.         Промени в Състезателните инструкции

Всяка промяна в Състезателните инструкции ще бъде обявявана не по-късно от един час преди да влезе в сила, а всяка промяна в програмата на гонките ще бъде обявявана до 21:00 на деня преди да влезе в сила.

 1. Сигнали на брега:
  • Сигналите на брега ще бъдат показвани с флагове на сигналната мачта, разположена пред Регатния Офис на яхта Тивия.
  • Когато флаг AP е вдигнат на брега, „една минута“ се заменя с „не по-малко от 40 минути“ в състезателния сигнал АР.
 2. Програма на гонките:
  • Времената на първия предупредителен сигнал за деня ще бъдат както следва: Петък 21.05.2021

10:00 – 20:00ч.     Приемане на заявки.

15:00                    Про – Ам гонка – Приложение  2

20:00                    Откриване и Коктейл

Събота 22.05.2021

08:00 – 09:30 ч.  Приемане на късни заявки.

09:30 ч.                    Шкиперска конференция Виртуална на Канал 73  и лайф  във

Фейсбук

11:00 ч.                Гонки тип „Срещу и по вятъра“ пред Морската градина-

Неделя 23.05.2021

10:00 ч.  Гонки Море – Езеро  през канала под Аспарухов мост.*- Приложения 4А,Б

* След 19:00 ч. фарватерът ще бъде отворен за кораби и лодките трябва да се пазят чисто от него.

Понеделник 24.05.2021

10:00 ч.   Гонки пред Морската градина – Приложение 3

18.00 ч.  Награждаване на победителите и коктейл за закриване на регатата.

Времената са по местно време: UTC+3.

Организаторът и/или Регатната Комисия си запазват правото да правят промени в програмата в зависимост от метеорологичната обстановка и/или други непредвидени обстоятелства.

6.2              Предвижда се провеждането на максимум десет гонки, в това число:  – до  три гонки през канала Море – Езеро

Седем гонки от тип „Срещу и по вятъра“.

6.3        Ще се провеждат не повече от 4 гонки на ден.

6.4  В последния състезателен ден, предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30 ч., освен ако той не е за повторно стартиране на отложена или отзована гонка, чийто първоначален подготвителен сигнал е бил даден преди 15:30. Ако стартът на Стартова група 1 бъде отложен за след 15:30 ч., тази СИ 6.4 няма да важи за Стартова група 2

7.         Класен Флаг

  Предупредителен сигнал за Стартова група 1 ще бъде флагът на ORC (бял флаг с черни  букви ORC).

Предупредителен сигнал за Стартова група 2 ще бъде флагът на клас Mistral (бял флаг с тъмносиня буква М).

 

8.         Състезателни разстояния и знаци

8.1        Състезателните разстояния са показани в приложенията към настоящите инструкции.

8.2        Знаците са също описани там.

 

9.         Старт и Финал

9.1        Гонките ще бъдат стартирани съгласно СПВ 26.

9.2  По време на стартова процедура, лодки чиито предупредителен сигнал не е даден, трябва да се пазят чисто от стартовата зона. [DP]

9.3        Стартовата и финалната линии ще бъдат както са описани в приложенията.

9.4       Ако двете стартови групи ще стартират заедно, ще бъдат показвани и двата класни флага.

9.5  Лодка, която стартира по късно от 10 минути за иншорните гонки и 15 минути за каналните гонки, ще бъде класирана като нестартирала (DNS) без изслушване. Това изменя СПВ A4 и А5

9.6  След обявяване на единично отзоваване, Регатната Комисия ще се опитва да съобщава по УКВ канал 73 състезателните номерата или имената на лодките, които не са стартирали и са разпознати като OCS. Липса или забавяне на съобщението не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това изменя СПВ 62.1(a).

9.7        Ще бъде определението СТАРТ, според тестовото правило DR21-01, както следва:

СТАРТ – Лодката стартира, ако нейния корпус е изцяло в предстартовата страна на стартовата линия и е изпълнила правило 30.1 ако е приложимо, когато която и да е част от нейния корпус пресича стартовата линия от  посоката на предстартовата зона към полигона на гонката:

 • (а) по време или след стартовия          сигнал;
 • (б) по време на последните 10 секунди преди   стартовия          сигнал
 • (в) повече 10 секунди  преди   стартовия сигнал. Като      при         този случай, лодката трябва да се върне   до предстартовата               зона и да изпълни  (а) от дефиницията  за СТАРТ

Когато лодката пресече стартовата линия във вариант (б) от дефиницията за СТАРТ, тя може да се върне в предстартовата зона за да изпълни (а) от дефиницията за СТАРТ, но ако не го направи:

 • 90 секунди ще и се добавят към измереното      време   или
 • Тя трябва да направи два наказателни поворота на 360 градуса                          в съответствие  с правило 2
 • 10        Наказания

10.1  СПВ 44.1 е изменено така, че наказанието от две завъртания е заменено с едно завъртане (един поворот оверщаг и един поворот фордевинд) освен в случаите на фалшстарт вариант (б).

10.2  При несъществени нарушения на Специалните разпоредби на Световно ветроходство (OSR), СПВ 55 и състезателни инструкции, отбелязани с [DP], по своя преценка Протестната комисия може да наложи всякакво наказание, по-малко от дисквалификация, или изобщо да не наложи наказание.

11.       Протести и искове за обезщетение

11.1  В допълнение към изискванията на СПВ 61, протестиращата лодка трябва да уведоми Регатната комисия за намерението си да протестира и коя е протестираната от нея лодка(и), възможно най-скоро след като финишира или се оттегли от гонката.  

11.2  Протестни формуляри се получават от Регатния Офис. Ще се събира такса от 30 лв за необмерни протести/искове за обезщетение и от 400 лв за обмерни протести, ако се ползва кран. Протестът, заедно с протестната такса трябва да бъдат подадени в Регатния Офис в рамките на протестното време. Изискването за протестна такса не се отнася за протести/искове за обезщетение, подадени от Регатната, Техническата и Протестната комисии.

11.3  Краят на протестното време е 90 минути след финала на последната лодка за последната гонка за деня или след като Регатната комисия е сигнализирала края на гонките за деня, което от двете е по-късно. Същият край важи и за подаване на протести/искове за обезщетение от Регатната, Техническата или Протестната Комисия, отнасящи се за инциденти, наблюдавани по състезателното разстояние. Това изменя  RRS 61.3 и 62.2.

11.4 Съобщения за протести от Регатната, Техническата или Протестната Комисия ще бъдат поставяни на Официалното табло за съобщения за уведомяване на лодките според СПВ

61.1(b).

11.5 Съобщения, уведомяващи състезателите за изслушвания в които те са страни или са посочени като свидетели ще бъдат поставяни на Официалното табло за съобщения до 30 минути след изтичане на протестното време.

12        Класиране

Класиране в гонка

12.1      За клас ORC:

 • за гонките тип „Банан“ резултатите ще бъдат изчислявани по системата на Кривата на ефективноста с „конструирани курсове“
 • за гонките през Канала резултатите ще бъдат определяни по коригирани времена, изчислени по коефициентите за ТоD (време за разстояние) или Тройното число за ToD (Слаб-Среден-Силен вятър).
 • Решението за начина на класиране и коефицентите, използвани за клас ORC е по изключителното усмотрение на Регатната Комисия и заедно с дължината на състезателното разстояние, компасните посоки и скоростите на вятъра, не може да бъдат основание за иск за обезщетение. Това изменя правила СПВ 60.1(b) и

62.1(а)

 • За клас IRC:

За всички гонки резултатите ще бъдат определени по коригирани времена, изчислени с коефицента TCC за ToT (Време за време). (Състезателното време се умножава по коефициента ТСС на всяка лодка в клас IRC). За клас IRC ще се прилагат правилата на IRC, част 1 и 2.

Регатни Резултати:

 • Регатните резултати за всички класове ще бъдат определени по минималната точкова система (СПВ A4).
 • Решението за начина на класиране и коефицентите е по изключителното усмотрение на Регатната Комисия и заедно с дължината на състезателното разстояние, компасните посоки и скоростите на вятъра, не може да бъдат основание за иск за обезщетение. Това изменя правила СПВ 60.1(b) и 62.1(а).

12.5 Регатата се зачита, ако са проведени най-малко 2 гонки. При провеждане на повече от 4 гонки от резултата ще се изключва по една гонка, но ако е проведена само една гонка през канала, резултатът от нея не може да бъде изключван.

 13.        Правила за безопасност

13.1  Лодки, които се оттеглят от участие в гонка по каквато и да е причина трябва да уведомят за това Регатната комисия по УКВ канал 73 възможно най-скоро и в писмен вид преди изтичане на протестното време. [DP]

13.2  Всяка употреба на двигател за придвижване при спасяване на хора, оказване на помощ, или по всякаква друга причина, трябва да бъде докладвано на Регатната Комисия по УКВ канал 73 и при пристигане на брега в писмен вид, като се посочат причините за предприетите действия и времената на запалване и спиране на двигателя.. Ако в резултат на действия си лодката не е придобила значително предимство в гонката, по своя преценка Протестната Комисия може може да наложи всякакво наказание, по-малко от дисквалификация, или изобщо да не наложи наказание. [DP]

 

14        Замяна на екипаж или екипировка

14.1  Регатната Комисия може да одобри промени в екипаж (добавяне на нови членове на екипажа, тяхна замяна или намаляване на броя) поискано писмено от шкипера, не по— късно от 1 час преди обявения по график предупредителен сигнал за първата гонка за съответния ден. [DP]

14.2  Замяна на повредена или изгубена екипировка не се позволява без одобрение от Регатната комисия. Исканията за замяна трябва да бъдат представени пред Регатната Комисия при първа разумна възможност. [DP]

 

15.        Проверка и обмер на екипировка

Лодка или екипировка може да бъде проверявана за съответствие с класните правила и Състезателните инструкции по всяко време. На вода или след пристигане на брега лодка може да бъде инструктирана от Техническата комисия по УКВ канал 73 да се отправи незабавно за проверка.

 

16.        Лодки на Регатната Комисия

16.1  Лодките на Регатната Комисия ще носят флаг RC. Невъзможност на която и да е от тях да носи флага не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това променя СПВ

62.1(a).

16.2  Плавателни съдове, използвани от преса, фотографи, снимачни екипи, зрители, VIPличности и др. не са под юрисдикцията на Регатната Комисия. Действия на тези лодки не могат да бъдат основание за иск за обезщетение от състезаваща се лодка. Това променя СПВ 60.1(b).

 

17.        Придружаващи лодки [DP]

Всички придружаващи лодки трябва да се държат чисто от стартовата зона, а след подготвителния сигнал да не се приближават на по-малко от 30 метра от която и да е състезаваща се лодка. Нарушение на тази Инструкция може да доведе до действия по СПВ 60.3(d) и 64.4, включително присъждане на наказателни точки на свързаната лодка и/или отстраняването на придружаващата лодка от състезателния полигон за един или повече дни.

 

18.        Ограничение за изваждане на лодките от водата (докуване)

От 09:00 на 22 Май яхтите не трябва да бъдат вадени от водата, освен за поправяне на повреди и то само след писмено разрешение от Регатната Комисия. Докато е извадена от водата за ремонт, почистването и полирането на корпуса под водолинията не се разрешава. [DP]

 

19.        Комуникации

19.1  Радио връзката с Регатната комисия по време на регатата ще се осъществява по УКВ канал 73. Регатната комисия може да дублира по УКВ канал 73 състезателните сигнали .(включително обратното броене преди старта). Невъзможност да осъществи предаването или да го даде точно навреме не може да бъде основание за иск за обезщетение. Това изменя СПВ 62.1(a).

19.2  С изключение на случаите, когато комуникира с Регатната Комисия, докато се състезава, лодка не може да предава или приема каквато и да е информация, която не е свободно достъпна до всички участващи лодки. Това променя СПВ 41. [DP]

 

 1. Награди:

Ще бъдат връчени награди на класиралите се на първо, второ и трето място във крайното класиране във всека дивизия.

 

21.        Отговорност

Всички участват в регатата на собствен риск и отговорност. Организаторът, Яхт Клуб ЛЗ яхтинг 1991, Община Варна, IRC, ORC, и всеки друг свързан с организацията на регата Варна Ченъл Къп 2021, не носят никаква отговорност за загуби, повреди, смърт, контузии или неудобства, които могат да се случат на хора или материална част, както на брега, така и в морето, като следствие от участие в проявата. Всеки собственик или негов представител приема тези условия като подписва заявката за участие. Насочваме вниманието на състезателите към Правилата на Световно ветроходство, Част първа, Основно правило 4: Единствено лодката е отговорна за решението си дали да стартира или да продължи да се състезава.

 

 

Регатна Комисия  

Варна Ченъл Къп 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Специални разпореждания за прибрежни гонки OSR 2021 – Приложение B – Прибрежни гонки

 

Лодка ………………………………………………….. Номер ветрило……………………….

 

СПИСЪК НА ЕКИПИРОВКАТА ЗА ПРОВЕРКА

Шкипер Проверяващ
1 Една здрава кофа с вместимост най-малко 9 л., с въже
2 Един компас (компас за ръчно пеленговане е приемлив)
3 Един пожарогасител (ако на борда има електрическа система, двигател или печка)
4 Една котва с верига и въже
5 Спасителен пояс с плаваща котва
6 Хвъргало с диаметър най-малко 6 мм и дължина 15 -25 м.
7 Здрав, остър нож  в кания, надеждно закрепен и лесно достъпен от палубата или кокпита.  

 

8

 

Всеки член на екипажа трябва да има лично спасително средство, което трябва да има: свирка, да бъде ясно надписано с името на яхтата или човека; ако е надувно, да бъде редовно проверявано за изправност. Ако приложимите класни правила или състезателните инструкции не предписват друго, личните спасителни средства трябва да имат подемна сила поне 150 N, разпределена така, че да поддържа човек в безсъзнание с лицето нагоре, в положение приблизително 45о  спрямо водната повърхност.  

 

 

 

 

 

Като шкипер, декларирам, че днес проверих наличността на цялата посочена по-горе необходима екипировка и инструктирах всеки член на екипажа как да използва личното си спасително средство.

 

Шкипер  подпис:…………………………………… Дата …………………………………….

Имена ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

 

Про – Ам рейс

 

Вида на гонката ще бъде уточнена и публикувана след уточняване на хидрометереологичната обстановка на 21-ви Май 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

 

ГОНКИ „Срещу и по вятъра“ – тип „Банан“

 

Контролно време за изминаване на състезателното разстояние – 100 мин. за всички класове.

Всички знаци се преминават с ляв борд.

Стартова линия: Между оранжев флаг на съда на Регатната комисия на десния край и наветрената страна на надувна веха на  левия край.

Финална линия: Между син флаг на съда на Регатната комисия на десния край и наветрената страна на надувния знак   на  левия край.

 

 

 

 

 

 

Възможни състезателни разстояния „Срещу и по вятъра“ – тип „Банан“

Име (обявявано по УКВ) Ред на преминаване на знаците
B1 Старт – 1 – 1a – 2д/2л -Финал
B2 Старт – 1 – 1a – 2д/2л – 1 – 1a –2д/2л- Финал

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 А

 

КАНАЛНА ГОНКА ЗА БЪРЗИ ЛОДКИ

 

 

 

 

 1. Стартова линия: Между съда на Регатната комисия на левия край и зеления буй № 103, разположен южно от фара.
 2. Врата между навигационните буйове № 123 и 124 (третата двойка буйове след моста).
 3. Червен навигационен          буй     No       2,         разположен  на        2       м.м.югоизточно       от        пирса на          яхт-клуб        „Бриз“.
 4. Врата между навигационните      буйове           №123 и
 5. Зелен навигационен          буй     №        105     (с         ляв      борд).
 6. Надувна веха    срещу кейово           място №4      (с         десен  борд).
 7. Зелен навигационен          буй     №103 (с         десен  борд).
 8. Надувна веха    срещу кейово           място №        4          (с         десен  борд).
 9. Финална линия:            Между            син      флаг   на        брега, северно                      от        Морска          гара           Варна (на      левия край)  и          надувна         веха,   западно         от        флага (на      десния           край).

Контролно време за изминаване на състезателното разстояние – 3 часа за всички класове.

Дължина на състезателното разстояние – 8.05 м. мили.

 

Коефициент на гонката: 1.2

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Б  КАНАЛНА ГОНКА ЗА БАВНИ ЛОДКИ

 

 

 

 1. Стартова линия: Между съда на Регатната комисия на левия край и зеления буй № 103, разположен южно от фара.
 2. Врата между навигационните буйове № 123 и 124 (третата двойка буйове след моста).
 3. Червен навигационен буй No 2, разположен на 0.2 м.м. югоизточно от пирса на яхтклуб „Бриз“.
 4. Врата между навигационните буйове № 123 и 124.
 5. Зелен навигационен буй № 105 (с ляв борд).
 6. Надувна веха срещу кейово място № 4 (с десен борд).
 7. Финална линия: Между син флаг на брега, северно от Морска гара Варна (на левия край) и надувна веха, западно от флага (на десния край).

 

Контролно време за изминаване на състезателното разстояние – 3 часа за всички класове.

 

Дължина на състезателното разстояние – 6.4 м. мили.

 

Коефициент на гонката: 1.2

 

 

Допълнение No1 към обявата

NOR Amendment No1

Regatta VARNA CHANNEL CUP

NOR Amendment No 1

Допълнение към Обявата за регата Но 1

 

 • The WORLD SAILING Development rule DR21-01 for Alternative Starting Penalty shall apply. Details shall be given in the new Sailing Instruction 9.7.

 

Ще бъде използвано правилото за развитие на Световното Ветроходство DR21-01 за алтернативни наказания при фалш старт. Детайлите ще бъдат уточнени в Състезателните инструкции за 2021 година.

 

 • Банкови детайли на регатата:

Яхт клуб ЛЗ яхтинг 1991

IBAN: BG08BUIN95611000235168

Валута: BGN

Банка: Алианц банк АД

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ № 2 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Финална линия Заменете текста с посочения по-долу:
1. За бързите лодки – между син флаг на съда на Регатната комисия на левия край и близката страна на надувна ЖЪЛТА веха на десния край.
2. За бавните лодки – между син флаг на съда на Регатната комисия на левия край и близката страна на надувна ЧЕРВЕНА веха на десния край.
Дата: 25 / 5 / 2019
Време на поставяне: 19:00 hrs Главен регатен съдия:
(E. Maвродиев)