Канална гонка 2018

Pro-Am гонки 2019

Награждаване 2019

Откриване 2018

Гонки от 24 май 2019

Закриване 2018